لیست فایل ها - صفحه 2

مقیاس ناامیدی برای کودکان

مقیاس ناامیدی برای کودکان کازدین

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس مهارتهای ارتباطی

مقیاس مهارتهای ارتباطی

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقياس مهار افراطی - خصومت (O – H)

مقياس مهار افراطی - خصومت (O – H)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ)

مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران MLQ

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس کنار آمدن با خود

مقیاس کنار آمدن با خود

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس کمال گرایی هیل

مقیاس کمال گرایی هیل

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)

مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقياس علائم مثبت و منفی در اختلالات طيف اسكيزوفرنی(PNASS)

مقياس علائم مثبت و منفی در اختلالات طيف اسكيزوفرنی PNASS

قیمت : 3,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقياس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

مقياس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی