اخرین محصولات ثبت شده

پرسشنامه هراس اجتماعی ليبووتيز

پرسشنامه هراس اجتماعی ليبووتيز

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس هیجان خواهی ماروین زاکرمن

مقیاس هیجان خواهی ماروین زاکرمن

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)

مقیاس هوش اجتماعی ترومسو TSIS

قیمت : 3,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس همدلی مهرابیان و اپستین

مقیاس همدلی مهرابیان و اپستین

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس همدلی اساسی جولیف و فارینگتون

مقیاس همدلی اساسی جولیف و فارینگتون

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس نو آوری سازمانی - مدرسه

مقیاس نو آوری سازمانی - مدرسه

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS)

مقیاس نگرش های مربوط به عشق LAS

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس نگرش ناکارآمد DAS

مقیاس نگرش ناکارآمد DAS

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس نشانگان افت روحیه (DS)

مقیاس نشانگان افت روحیه DS کیسان

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس ناامیدی برای کودکان

مقیاس ناامیدی برای کودکان کازدین

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس مهارتهای ارتباطی

مقیاس مهارتهای ارتباطی

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقياس مهار افراطی - خصومت (O – H)

مقياس مهار افراطی - خصومت (O – H)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل